RainerSalejrvi

yli 75 prosenttia turvapaikkahakemuksista taas ilmeisesti perusteettomia

Maahanmuuttovirasto on julkaissut uudet turvapaikkapäätöksiä koskevat tilastot

Kun otetaan huomioon myös aiemmista tilastoista ilmenevät seikat, maahanmuuttovirasto on ajalla 1.1.2015-31.1.2016 käsitellyt yhteensä 8847 turvapaikkahakemusta ja myönteiseen luparatkaisuun maahanmuuttovirasto oli päätynyt 2189 tapauksessa.

Julkisuudessa on ollut paljon epäselvyyttä sen suhteen, miten maahanmuuttoviraston laskelmia tulisi tulkita, kuitenkin muun ohella maahanmuuttoviraston vuotta 2013 koskevasta tilastokatsauksesta ilmenee maahanmuuttovirastossa käytössä oleva laskentatapa.  

Tilastokatsauksen 16 sivun mukaisesti kielteisiksi ratkaisuiksi, luetaan esimerkiksi nekin päätökset, jotka koskevat turvallista alkuperämaata / turvapaikkamaata sekä  Dublin-perustetta.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (48 kommenttia)

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Mikä oli blogin viesti? Kaipaisitko kielteisten päätösten syiden erittelyä?

Rainer Salejärvi

Blogin ensisijaisena tarkoituksena on kiinnittää huomiota perusteettomien turvapaikkahakemusten määrään, etenkin sen vuoksi että jokainen perusteettomaan turvapaikkahakemukseen käytetty sentti ja resurssi on pois todelliselta avuntarvitsijalta.

Toisaalta blogi voisi herättää ajatuksen myös siitä, että jokainen nykyisenkaltaisen turvapaikkajärjestelmän kannattaja on ainakin minun silmissäni kanssaihmisensä hyvinvointiin ja viimekädessä henkeen täysin välinpitämättömästi suhtautuva raakalainen, syy näin kokemiseen löytyy edellisestäkin kappaleesta, eli jälleen siitä,että jokainen perusteettomaan turvapaikkahakemukseen käytetty sentti ja resurssi on pois todelliselta avuntarvitsijalta.

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Luonan härskiä bisnestä sekä matujen ja henkilökunnan raakaa hyväksikäyttöä.
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016021621126752_u...

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Poissahan ne rahat ovat, mutta oliko sinulla joku vaihtoehtoinen toimintamalli oikeasti hädänalaisten löytämiseksi tänne turvaan pyrkijöiden joukosta? Jatkossa halukkuus kokeilla onneaan luultavasti vähenee. Ei se Tornion rajalle saapuminen ilmaista ole tänne turhaan pyrkijöillekään.

Rainer Salejärvi Vastaus kommenttiin #4

Hyvä Börje Uimonen

Kysyit, onko minulla jokin vaihtoehtoinen malli. Alla sellainen.

Nykytilanteeseen voidaan vaikuttaa lisäämällä kansalliseen lainsäädäntöön nimenomainen säännös, jonka mukaan kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan jättää ottamatta vastaan ja ulkomaalaisen maahantulo voidaan evätä esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa:

a) toinen jäsenvaltio on myöntänyt kansainvälistä suojelua;
b) jokin muu maa, joka ei ole jäsenvaltio, katsotaan hakijan kannalta ensimmäiseksi turvapaikkamaaksi;
c) jokin muu maa, joka ei ole jäsenvaltio, katsotaan hakijan kannalta turvalliseksi kolmanneksi maaksi;

ja kun samanaikaisesti kysymys on siitä, että

d.) ulkomaalaislaissa tarkoitetut maahantulon edellytykset eivät täyty

Kun mm. Venäjälle käännyttäminen voi jatkossa osoittautua monella tapaa haastavaksi, paino edellä sanotussa on käsitteessä ulkomaalaisen maahanpääsy voidaan po. tilanteissa evätä

Kun otetaan huomioon etenkin direktiivin 2013/32/EU 33 artiklan sisältö, myöskään ehdottomani menettely, jonka mukaan kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan jättää ottamatta vastaan, ei ole ristiriidassa Unioninkaan sääntelyyn nähden.

Direktiivin 2013/32/EU 33 artiklassa säädetään niistä menettelyistä, jotka liittyvät niihin hakemuksiin, joilta puuttuvat tutkittavaksi ottamisen edellytykset ja jonka mukaan jäsenvaltiot eivät ole eräissä tilanteissa velvollisia tutkimaan, voidaanko hakijaa pitää henkilönä, joka voi saada kansainvälistä suojelua

Myös muutoksenhakua tulisi kehittää siihen suuntaan, että niissä tilanteissa, joissa ulkomaalaisen maahan pääsy evätään edellä mainittujen syiden vuoksi ulkomaalaiselle annetaan rajalla hänen ymmärtämällään kielellä tai hänen oletettavasti ymmärtämällään kielellä laadittu päätös, johon sisältyy muutoksenhakuohjeet. Hakijalla on oikeus valittaa maahan pääsyn eväämistä koskevasta päätöksestä. Valituskirjelmä toimitetaan Suomen edustustolle tai suoraan asian ratkaiseelle Suomen viranomaiselle. Suomen viranomaisen on annettava tarvittaessa käännösapua.

Myös voimassa olevaan kansalliseen sääntelyyn sisältyy säännös, jonka perusteella hakijan hakemus voidaan jättää tutkimatta, mutta esimerkiksi muutoksenhaun osalta edellä sanottu ehdotus poikkeaa tämänhetkisestä tilanteesta jossain määrin.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #5

Minkä verran todellisia vainottuja luulet ehdoillasi jätettävän heitteille kun ei viitsitä tutkia perusteluja turvapaikanhakuun? Venäjä varmasti käyttää tilannetta häikäilemättömästi hyväkseen aiheuttaakseen poliittista sekaannusta EU:ssa.

Mutta jokainen ilmatilan loukkauskin on käytävä tarkastamasta vaikka kyse on lähes poikkeuksetta vain tahallisesta provokaatiosta. Mitä luulet sen maksavan, että hävittäjäkone pyörähtää hälytystehtävässä moikkaamassa? Jokainen tuohon laitettu veroeuro on myös pois kansalaisten arjesta.

Se, että Venäjä käyttää pakolaisina maahan tulleita ihmisiä härskisti hyväkseen ei oikeuta meitä kohtelemaan heitä huonosti. Venäjä pommittaa syyrialaisia siviilejä ja me puolestamme vähän kärsimme sieltä tulevasta pakolaisaallosta. Ei se, että tiedämme miksi heitä käytetään hyväksi, ole mikään syy kohdella noita suurvaltapolitiikan uhreja huonosti.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #6

Jaa-a, eiköhän se olisi tullut kaikille huomattavasti halvemmaksi ja siinä samassa autettu suurempaa joukkoa vainottuja, jos olisi jo viime elokuussa isketty länsiraja kiinni ja käsketty SJ:n ajaa junansa täysinä myös toiseen suuntaan, ja samalla ilmoitettu että käydään vaikka charterilla hakemassa Libanonista tai Turkista 10 000 niitä oikeita hädänalaisia.

Ai perhana, mutta olishan siinä ollut vähemmän pisnestä kiinteistökehittäjille ja muille yrittäjille.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #8

Mitä oletat, että ideasi perusteella olisi käynyt niille oikeille turvapaikanhakijoille, jotka olivat jo ehtineet Tornion rajasillalle? Meillä on hallitus, joka haluaa vähentää noiden oikeiden kiintiöpakolaisten ottamista, eikä suinkaan lisätä sitä. Tiedän toki, että hallituksemme on katastrofi, mutta se on suomalaisten demokraattinen tahtotila.

Rainer Salejärvi Vastaus kommenttiin #9

Ehdottamani menettelyn avulla pystytään jokatapauksessa poistamaan asiallisten hakijoiden joukosta Dublin tapaukset ja ne hakijat jotka ovat jo saaneet suojaa jostakin toisesta jäsenvaltiosta ja jotka maahanmuuttoviraston tämänhetkisten tilastojen mukaan edustavat 1328:aa lukien 8847:sta... eli aika suurta osaa.

Kiintiöpakolaisiin liittyvä asia on toisen blogin aihe.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #10

Olet siis haluamassa sitä, että Dublin säännön mukaan tulisimme kantamaan koko kuorman jonka Putin tuuppaa tulemaan itärajan yli? Ihan turha selittää, että palautukset Venäjälle onnistuvat. Eivät ne onnistu kuitenkaan.

Rainer Salejärvi Vastaus kommenttiin #11

Sen johdosta, että juuri Venäjän kanssa käännyttämisen suhteen tulee olemaan erittäin paljon ongelmia, voimassa olevaan sääntelyyn tulee lisätä säännökset mm. maahantulon epäämisestä aiemmassa kommentissani selostetussa mielessä.

Samaten lähtömaihin tulee saada tieto siitä, että Venäjän kautta Suomeen tulo ei onnistu.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #12

Ammutaanko me kaikki rajan yli kävelevät? Luuletko, että tulevat raja-asemien kautta?

Rainer Salejärvi Vastaus kommenttiin #11

Vielä vastaus kommenttiin 11.

Kun esittämässäni mallissa maahatulo evätään ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei maahan pääse lainkaan, niin anteeksi Börje Uimonen, mutta minulle jäi kokonaan vieraaksi, mitä haluat kertoa toteamalla: "Olet siis haluamassa sitä, että Dublin säännön mukaan tulisimme kantamaan koko kuorman jonka Putin tuuppaa tulemaan itärajan yli?"

Esittämälläni mallilla pyritään estämään juuri ne hankaluudet, jotka liittyvät käännyttämisiin ja palauttamisiin.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #15

Mikä pakottaa pakolaisen yrittämään rajan ylitystä raja-asemalta? Meillä on 1300 km kevyesti valvottua maarajaa josta kävelee helposti yli. Hakeutuu sitten viranomaisten luo ja anoo turvapaikkaa jos ei jää jo rajavartioiden haaviin. Piikkilanka-aitaako ehdotat? Miinoja? Automatisoituja ampumatorneja?

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #9

Oletan, että olisivat palailleet Dublin-ketjua takaisinpäin. Oletan, että samalla virta olisi hyvin nopeasti tyrehtynyt koko matkalta, aina vaarallista merimatkaa myöten.

Oletan että olisimme siten pystyneet auttamaan suurempaa todellisten avuntarvitsijoiden joukkoa, sen sijaan että upotamme muutaman kymmenen euroa päivässä per sierainpari sellaisiin, jotka eivät apua tarvitse.

Ikävästi sanottuna, oletan myös että silloin avunsaajien profiili olisi ollut vähän erilainen, ja olisimme voineet käyttää enemmän resursseja niiden mainoksissa vilisevien lasten auttamiseen, aikuisten miesten sijaan.

Ja kyllä, minä olen niin tunteeton ja kylmä, että minusta lapsi on enemmän avun tarpeessa kuin aikuinen mies.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #19

Eli kaataisit vastuun sinne, mistä EU:n raja on helpointa ylittää. Helpoin EU-raja on muuten meidän itärajamme. Asumatonta metsää 1300 km.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #20

Lainaanpa itseäni:

"Oletan, että samalla virta olisi hyvin nopeasti tyrehtynyt koko matkalta, aina vaarallista merimatkaa myöten."

Jos tiedossa on, että turistit eivät pääse eteenpäin, niin turistit eivät lähde edes yrittämään. Vastuun kaatamisen sijaan taas taisin ensimmäisessä viestissäni ehdottaa vastuunkantoa ottamalla suoraan vaikka sitten se about 10 000, jotka nyt tulevat turvapaikan saamaan.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #22

Jälkiviisaana ehdotat jotain mikä ei ollut poliittisesti mahdollista? Miksi?

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #24

Olisin jälkiviisas, mikäli olisin keksinyt ehdotukseni nyt. Voit käydä kurkkaamassa vaikkapa Pauli Vennervirran blogista, että samaa ehdottelin jo viime vuonna alkusyksystä.

Ja miten niin ei ollut poliittisesti mahdollista? Nythän kaikki taitavat tehdä samoin. Vai tarkoitatko että meidän pitää aina odottaa että Mutti Merkel päättää ensin tehdä jotain, ja vasta sitten voimme peesata perässä?

Käyttäjän KansalainenKane kuva
Markku Nieminen Vastaus kommenttiin #20

Börjelle; En ihan allekirjoita tuota! Käypä testaamassa!

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #19

"... minusta lapsi on enemmän avun tarpeessa kuin aikuinen mies."

Äkkiseltään luulisi aikuisen vainoamiseksi löytyvän enemmän syitä, kuin lapsen? Minä en osaa ihan noin rankasti yleistää.

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev Vastaus kommenttiin #5

Ongelmana on se, että jos kerran ylittävät rajan niitä ei voi poistaa ja tämä liike on tarkoituksellisesti luotu.

Käyttäjän TeppoAnnala kuva
Teppo Annala Vastaus kommenttiin #4

Onko tämä siis tulkittavissa niin, että Börjen mielestä asioista ei voi puhua, ellei niihin ole parempaa ja valmista ratkaisua? Hmm, pitäisikö sitä katsoa omaa kontribuutiota ennen kuin lähtee keppiä heiluttamaan?

Rainer Salejärvi

Milloin hakijaa koskevan päätöksenteon yhteydessä turvapaikanhakijan käsite ja olosuhteet ymmärretään rehellisesti ja sopusoinnussa asiaa koskeviin säännöksiin ja kutakin valtiota sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin nähden, vältytään selostamiltasi ongelmilta.

Niissä tilanteissa, joissa kysymys on Venäjältä Suomeen tulevasta turvapaikanhakijasta Suomen, muttei Venäjän viranomainen tekee hakijaa koskevan päätöksen.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Mistä lähtien Venäjä on kunnioittanut kansainvälisiä sopimuksia jos ne eivät sitä miellytä?

Rainer Salejärvi

Niin kuin totesin tuossa aiemmin että niissä tilanteissa, joissa kysymys on Venäjältä Suomeen tulevasta turvapaikanhakijasta Suomen, muttei Venäjän viranomainen tekee hakijaa koskevan harkinnan ja sitä seuraavan päätöksen.

Asioiden ollessa näin, miten esimerkiksi sanottuun lupaharkintaan vaikuttaa se noudattaako Venäjän viranomainen kansainvälisiä sopimuksia tai ei ? ei käsittäkseni mitenkään.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #16

Olet valmis muuttamaan omaa ideaasi kun Venäjältä tulee loppuvuonna vaikka 50.000 turvapaikanhakijaa?

Rainer Salejärvi Vastaus kommenttiin #18

Sikäli, kun esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 4 lisäpöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan sisältö on se, että “jokainen on vapaa lähtemään mistä tahansa maasta, myös omastaan” Ikävintä nykytilanteessa on se, että Venäjä on periaatteessa oikeassa vedotessaan ihmisoikeussopimukseen siinä mielessä ettei Venäjä voi estää viisumittakaan Schengen -alueelle pyrkivien turvapaikanhakijoiden tuloa Suomeen.

Jos pahimmat uhkakuvat tulee kesän myötä käsille ja Venäjältä saadaan vastaavalla tavalla väkeä, kuin viime vuonna tuli Kreikkaan, niin kuitenkaan kokonaan pöljänä ei voine pitää sellaistakaan ajatusta, että mielenkiintoa Suomen kautta saapumiseen voi vähentää ainakin jossain määrin hankala maahantuloprosessi.

Kysyit myös, että "Olet valmis muuttamaan omaa ideaasi kun Venäjältä tulee loppuvuonna vaikka 50.000 turvapaikanhakijaa?"

Vastaus tuohon on en tietenkään, tuollaisessa tilanteessa erittäin käyttökelpoista oikeutta on juuri sellainen oikeus, jonka kautta voidaan estää maahan pääsy.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #21

Ei ihmisten tuloa rajan yli voi sinun ideoilla estää. Dublin säännön mukaan me sitten hoidetaan itse koko ongelma? Olisiko sittenkin fiksumpaa neuvotella EU:n ulkorajojen osalta EU:n kattava sopimus, valvonta ja toimintamalli pakolaisten suhteen, jota Suomikin sitten noudattaa? EU:lla on myös isommat muskelit neuvotella Venäjän kanssa. Aina rusinat ei osu vain omaan pullaan.

Rainer Salejärvi Vastaus kommenttiin #23

Hyvä Börje Uimonen

Nyt tämä meni mielenkiintoiseksi

Mihin nimenomaiseen "Dubliin" sääntöön perustuu ajatus siitä, että "me sitten hoidetaan itse koko ongelma" ? jos rakennelma lähtee siitä perusajatuksesta, että on olemassa tilanteita, joissa turvapaikkahakemus voidaan jättää ottamatta vastaan ja maahantulijan maahanpääsy voidaan evätä ?

Jottei asia jää höpöhöpömaan uutisten tasolle, niin toivoisin että ottaisit tätä kysymystä arvioidessa huomioon paitsi siteraamasi asetuksen , direktiivin 2013/32/EU ja muun asiaan liittyvän sääntelyn sisällön.

Millään muotoa en ole sitä vastaan, että EU:n kanssa yhteistyössä sovitaan, miten ulkoraja-asiat jatkossa hoidetaan. Päinvastoin.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #25

Et ole kertonut vielä miten se jo maahan saapuneen henkilön turvapaikkahakemus jätetään ottamatta vastaan noudattaen sopimuksiamme?

Rainer Salejärvi Vastaus kommenttiin #26

Tästä mainitaan jo edellä kommentissa 5.

Uudelleenlaaditun direktiivin 2013/32/EU 33 artiklassa säädetään niistä menettelyistä, jotka liittyvät niihin hakemuksiin, joilta puuttuvat tutkittavaksi ottamisen edellytykset ja jonka mukaan jäsenvaltiot eivät ole eräissä tilanteissa velvollisia tutkimaan, voidaanko hakijaa pitää henkilönä, joka voi saada kansainvälistä suojelua.

Sanottu direktiivi on ko. artiklan osalta samansisältöinen niihin sääntöihin nähden, joista on kysymys kommentissa 5.

Puhutun direktiivin 31 artiklaan sisältyy lisäksi maininnat, joiden mukaisesti jäsenvaltiot voivat säätää, että II luvun perusperiaatteiden ja takeiden mukaista tutkintamenettelyä nopeutetaan ja/tai että se suoritetaan rajalla tai kauttakulkualueella muun ohella jos:

a) hakija on hakemusta tehdessään ja asiaa esittäessään tuonut esiin vain seikkoja, joilla ei ole lainkaan merkitystä sen selvittämiseksi, voidaanko häntä pitää direktiivin 2011/95/EU nojalla kansainvälistä suojelua saavana henkilönä; tai

b)hakija tulee tässä direktiivissä tarkoitetusta turvallisesta alkuperämaasta; tai

c) hakija on johtanut viranomaisia harhaan esittämällä vääriä tietoja tai asiakirjoja tai jättämällä tahallaan ilmoittamatta olennaisia tietoja tai esittämättä henkilöllisyyttään ja/tai kansalaisuuttaan koskevia asiakirjoja, jotka olisivat saattaneet vaikuttaa päätökseen kielteisesti; tai

d)hakijan voidaan olettaa vilpillisessä tarkoituksessa tuhonneen tai kadottaneen henkilö- tai matkustusasiakirjan, josta olisi ollut apua hänen henkilöllisyytensä tai kansalaisuutensa selvittämisessä; tai

e)hakija on esittänyt selvästi epäjohdonmukaisia ja ristiriitaisia, selvästi vääriä tai ilmeisen epätodennäköisiä tietoja,

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #29

Sinulle lienee joku perustavanlaatuinen eettinen häiriötila? Kysytäänpä nyt ihan suora esimerkki. Kun turvapaikanhakija kesällä kävelee sisälle vaikka Jyväskylän poliisiasemalle. Lyö tiskiin Syyrian passin ja kertoo hakevansa turvapaikkaa. Miten suomalaisen viranomaisen kuuluisi toimia? Taluttaa sille kohdalle itärajaa, josta epäillään hänen ylittäneen rajan ja tuupataan takaisin. Vai levitellään käsiä ja sanotaan "no can do, go out"?

Rainer Salejärvi Vastaus kommenttiin #30

Hyvä Börje Uimonen

Olen kaikesta huolimatta koittanut pitää Sinun kanssasi käymäni keskustelun asialinjalla, mutta se näyttää olevan Sinulle hankalaa. Tämänkaltaisiin halpoihin heittoihin minulla aikaa eikä mielenkiintoa.

Blogissani ei ole kysymys rajavalvontaan eikä tällaiseen rinnastettavien asioiden arvioimisesta

Riippumatta siitä, kuinka monta turvapaikanhakijaa tulee maahan viranomaisten tietämättä. ainakaan minun mielestä ei ole vallan kaheli ajatus siinä, että kuitenkin rajalle saataisiin sellaiset säännöt, joiden avulla ainakin pääosa perusteettomasti maahan yrittävistä voidaan jättää sinne rajan toiselle puolelle, kun toisena vaihtoehtona lienee se, että päästetään Venäjältä periaatteessa kaikki turvapaikanhakijat ja toivotaan, että Ruotsi ja Tanska pitävät rajat auki ja saadaan jaettua turvapaikanhakijat eteenpäin...jälkimmäinen vaihtoehto ei todennäköisesti tule tässä aikuisten maailmassa kysymykseen.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #31

Hyvät säännöt toimivat myös käytännössä, vaikka sinä et jaksaisi niin pitkälle ajatellakaan. Vaikka raja-asemalla tuupataan takaisin, niin muutama kilsa raja-aseman viereltä pääsee kävellen yli. On varmaan selkeämpää ottaa turvapaikanhakijat vastaan siellä raja-asemalla.

Rainer Salejärvi

Suurin osa säännöistä on eri tilanteissa käytettävissä väärin.

Jos tilanne tulee lähinnä Venäjän kanssa "reisille", siitä todennäköisesti seuraa, että rajavalvontaa tehostetaan aina tarpeen mukaan. Uskoisin, että viranomaiset menettelevät juuri näin.

Paras ratkaisu on luonnollisesti se, että tulija otetaan rajalla vastaan.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Eli toimitaan kuten nykyisin. Sitähän minäkin.

Rainer Salejärvi

Hyvä Börje Uimonen

En taaskaan yritä edes ymmärtää mitä haluat kommentissasi sanoa.

Ehdottamani menettely poikkeaa nykytilasta paljon, sen avulla Suomesta ja Euroopasta voidaan pitää ulkona pääosa perusteettomista turvapaikanhakijoista

Ikäväkseni olen joutunut tämän keskustelumme tiimoilta päätymään sellaiseenkin johtopäätökseen, että viiropääakselin molempien ääripäiden kanssa käytyä keskustelua näyttää haittavan olennaisessa mielessä tiedon puute.

Toivottelen täältä hyvää päivänjatkoa ja tätä suunsoittoa on arvatenkin tarpeetonta jatkaa tästä eteenpäin.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #35

Et ilmeisesti juurikaan arvosta ihmisten älynlahjoja. Kyllä elintasoshoppailu Suomeen loppuu kunhan tieto kovasta karsinnasta leviää. Ei Suomeen ole halpa tulla yrittämään turvapaikkaa jos sitä ei ole sata muutakaan tuttua maanmiestä saanut.

Rainer Salejärvi Vastaus kommenttiin #37

Hyvä Börje Uimonen

Ei ollut tarkoitus loukata sinua tai ketään muuta.

Sen sijaan että selostelit minulle perustelemattomia Dublin-asetukseen liittyen tai kerroit, mitä Jyväskylän poliisiasemalla vierailleelle yksittäiselle turvapaikanhakijalle kuuluu jne. olisin toivonut mielellään vastausta siihen, millä tavoin esittämäni malli on Sinun mielestäsi noin säännöksiä silmälläpitäen väärä.

Toisekseen olisin halunnut vastauksen siihen, onko jollakin tavoin väärin, että Suomen turvapaikkajärjestelmästä voitaisiin pitää poissa esimerkiksi sellaiset turvapaikanhakijat, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa jo toisesta jäsenvaltiosta tai jotka tulevat valtiosta, jota voidaan pitää turvallisena ?

PS. Turvapaikanhakija on parempi ottaa vastaan rajalla, kuin esimerkiksi metsässä. Vastaanottaminen ei kuitenkaan tarkoita kaikissa tilanteissa sisäänpääsyä.

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev Vastaus kommenttiin #37

Börje, mitä ehdotat ratkaisuksi maahanmuutokriisiin?

Olen aidosti kiinostunut. Jos voisit viittaa lainsäädäntöön selityksessä olisin kiitollinen. Eli siis mitä säädösmuutoksia vaaditaan esimerkiksi ulkomaalaislakiin ottaen huomioon ettei ne saisi olla ristiriitaisi perustuslain kanssa.

Sibil

https://sibilpolitical.wordpress.com/

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev Vastaus kommenttiin #37
Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Pohjolan Sanomien mukaan Frontex on tullut avustamaan itärajalle rajavalvontaa. Mitä muutosta parempaan suuntaan tämä sitten käytännössä tarkoittaa?

http://www.pohjolansanomat.fi/lappi/sallan-ja-raja...

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/...

Frontex toimii 14 artiklan mukaan;
"Kolmansien maiden kanssa tehtävän operatiivisen yhteistyön
helpottaminen ja yhteistyö kolmansien maiden toimivaltaisten
viranomaisten kanssa.
Virasto voi tehdä yhteistyötä sellaisten kolmansien maiden viranomaisten
kanssa, jotka ovat toimivaltaisia tämän asetuksen
soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, näiden viranomaisten kanssa
sovittujen toimintamenettelyjen ja perustamissopimuksen asiaa
koskevien määräysten mukaisesti."

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fi/dis...

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Päiväunilta heräsin, ja painaijaisia näin, ajatelkaapa sellaista tilannetta, että Vihreät olisi Suomen suurin puolue ja saisi Vasemmistoliiton kanssa yhdessä päättää Suomen pakolaispolitiikasta. Sepä olisi silloin mielenkiintoista aikaa.

Kovasti Vihreät ja Vasemmistoliittkoin arvostelee lehtien palstoilla hallituksen aikomuksista tiukentaa turvapaikkapolitiikkaa, mutta se vaihtoehtoisuus tietysti heiltä puuttuu.

Herätessä oli kylmä hiki ja piti heti tulla tänne tarkastamaan, että onhan sentään vielä joku järki Suomen pakolaispolitiikassa, ja huh onneksi sentään täällä hyörii vaan Börje, joka ampuu kaikki keskustelun alas, koska se linja mitä Vihreät ajavat on............... niin sitähän me emme tiedä, mutta kuitenkin luojan kiitos se ei kuitenkaan ole totta. :)

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Niin ja Vihreitähän ei tarvita yhtään mihinkään, Suomi on jo kehitysen kärjessä.

http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kot...

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev

Jos pääsee Suomen rajan asti niin keilteinen päätös ei meinaa enää mitään, jos on palautuskielto.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Tässä vielä itärajalle saapuneista Frontexin virkamiehistä kirjoitus (engl.) Päätavoitteena on havaita ja pysäyttää laiton maahanmuutto ja ihmiskauppa.

http://thebarentsobserver.com/borders/2016/02/fron...

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev

Muistakaa, että jos raja laitettaisi kiini eikä siis fyysisesti annettaisi mahdollisuus sanoa "asylym" liike suuntaisi metsän kautta Suomeen. Ongelmana en näe itse liike vaan se, ettei niiden liikkuvuus ole rajoitettu. Lain silmissä ne ovat kuitenkin laittomia maaahanmuuttajia, kun tulevat ilman papereita. Vaikka ovatkin laillisia turvapaikanhakijoita he ovat silti laittoimia maahanmuuttajia. Tämä on ristiriita mutta tosiasia.

Ja epäoikeudenmukaista esimerksiksi minua kohtaan, koska tulin laillisesti siirtolaisena eikä minulle tehty minkäänlaista kotouttumisohjelmaa tai vastaavaa vaan annettiin elää itsenäisesti, joka on siis kotouttamisen tarkoituskin. Miksi pakolaisjärjestelmää syrjii minua ja perheeni? Miksi minulle ei annettu tuettu avustus ja ilmaisia urheiluharrastusta. Koska perheemme oli yrittäjiä eikä oltu riippuvaisia sosiaalivirastosta. Tästä johdosta sosiaalisen viraston puoleelta meitä halveksuttiin, kun emme haluneet olla riippuvaisia yhteiskunnasta.

Työllistämme vuositasolla 5-10 henkilöä ja tuomme verovaroja Suomeen. Mitä saamme yhteiskunnalta? Halveksinta. Pakolaiset ovat eritysasemassa ja heiltä pitäisi vaatia erityistoimeenpiteita ja kiitollisuutta , että maa antaa suojapaikka ja turvaa hyväntekeväisyysmielessä. Sitä se loppujen lopuksi on.

Minulla on kymmeniä maahanmuutaja- tai pakolaistaustaisia kavereita eikä yksikään ole koskaan käyttäytynyt vastaavalla tavalla, kuin nämä nykyiset tulijat. Testisteroni ja toimettomuus muodustavat oman riskinsä, mutta myös tietoinen järjestelmän hyväksikäyttö ylimielisesti joidenkin kohdalla. Tavallaan se olisi sama , että sanottaisiin : "näettekös, ette voi tehdä meille motään lainsäädäntönne takia!" Kenen etua tämä on? Suurin osa pakolaiskavereistani ovat samaa mieltä ja ovat kiitollisia, että ovat turvassa ja vauraassa massa. Ei kukaan niistä hyväksy sitä, että ryhmämaisesti käyttäydytään väkivaltaisesti.

Sibil

https://sibilpolitical.wordpress.com/

Toimituksen poiminnat